Z tipov pre Windows 11: Ako používať starého Správcu úloh

Zmeny sú fajn. Zmena je život a napredovanie technológií mení mnohé veci príliš rýchlo. Poniektorí by si však uchovali aspoň niečo, na čo boli zvyknutí. Týka sa to okrem iného aj prostredia Windowsu. Napríklad taký Správca úloh.

Používate v systéme Windows 11 nového Správcu úloh, ale radšej máte ten starý? Žiadny problém.

S týmto trikom môžete okamžite spustiť starého Správcu úloh.

Každý používateľ systému Windows by mal vedieť, ako spustiť Správcu úloh vo Windows 11. Stlačte súčasne klávesovú skratku CTRL + SHIFT + ESC (existujú aj ďalšie možnosti - napríklad kliknutím pravým tlačidlom myši na panel úloh a vybraním možnosti "Správca úloh" z menu, ktoré sa otvorí). Alebo stlačte klávesovú skratku CTRL + ALT + DEL a potom vyberte možnosť "Správca úloh". Potom uvidíte Správcu úloh v jeho súčasnej podobe.

Tento súčasný Správca úloh vo Windows 11 je jasne organizovaný. Vľavo hore môžete pomocou ikony hamburgera minimalizovať a maximalizovať ľavé menu. A vpravo môžete vidieť aktuálny obsah, napríklad pod "Procesmi" bežiace "Úlohy". Ak chcete okamžite ukončiť program - napríklad pretože zamrzol - vyberte ho v zozname a potom kliknite na položku menu "Ukončiť úlohu" v hornej časti. Súčasný správca úloh tiež podporuje tmavý režim systému Windows 11.

správca úloh

Ako spustiť starý Správca úloh vo Windows 11

Ale čo starý Správca úloh systému Windows? Stále existuje, ale už ho nespustíte pomocou klávesovej skratky CTRL + SHIFT + ESC. Namiesto toho otvorte Prehliadač súborov a zadaním C:\Windows\SysWOW64\Taskmgr.exe do adresného riadka. Starý Správca úloh sa spustí okamžite.

Ponúka vám známy pohľad, takže chýba symbol hamburgera a ľavé výberové menu. Namiesto toho zobrazuje bežiace úlohy centrálne. Výber cez oblasti "Procesy," "Výkon" atď. sa stále uskutočňuje cez hornú ponuku. Celkovo menej prehľadný a vizuálne menej atraktívny, ale rovnako užitočný. Nakoniec je to otázka vkusu, ktorý pohľad sa vám páči viac.

Dôležité upozornenie: Nového a starého Správcu úloh nemôžete používať súčasne. Takže ak už beží súčasný Správca úloh, nemôžete spustiť starý (a naopak).