Ako vyberať produkty Microsoft

Microsoft-značky-baner


Čo sú ESD licencie?

ESD znamená Elektronické dodanie softvéru: pre Microsoft to znamená softvér, ktorý je k dispozícii iba na digitálne stiahnutie bez akýchkoľvek fyzických médií (takže nie je k dispozícii žiadna krabica alebo inštalačné CD). Licencie zasielané prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov, v našom prípade je to emailová adresa.

Čo znamená skratka RTL (Retail)
Licencie označované ako RTL alebo Retail sú doživotné licencie, ktoré sa neviažu na hardvér vášho zariadenia. Licenciu môžete nainštalovať, preinštalovať alebo odinštalovať neobmedzene veľa krát pri používaní na jednom zariadení. V prípade odinštalovania je možné licenciu preniesť na iné zariadenie. Pri zmene hardvéru (výmena HDD za SSD, RAM upgrade alebo výmena základnej dosky) nie je potrebná opätovná aktivácia.

Čo znamená skratka OEM (Original Equipment Manufacturer)
Licencia sa viaže na samotný hardvér zariadenia, zvyčajne sa dodáva pri novo zakúpených zariadeniach pre jeho zvýhodnenú cenu. Pri výmene hardvéru je často potrebné licenciu znova aktivovať. Pri správnom odinštalovaní a deaktivovaní licencie je možné licenciu preniesť na iné zariadenie alebo užívateľa.

Čo znamená skratka BIND (Viazaná licencia)
Licencie pod týmto označením sa vždy viažu na účet Microsoft, Môžete ich kedykoľvek odinštalovať a preniesť na iné zariadenie. Inštalačné súbory najdete vždy pod svojim účtom Microsoft.

Čo znamená skratka NL (Nová licencia)
Jedná sa o nové licencie, teda ste jej prvý nadobúdateľ.

Čo znamená skratka DL (Druhotná licencia)
Nadbytočne licencie, alebo licencie ktoré boli riadne deaktivované a následne znova zaradené do predaja podľa platnej legislatívy EU. Kúpou týchto licencií môžete výrazne ušetriť. Jedná sa o originálne a plne legálne licencie. Softvér nepodlieha opotrebovaniu takže nemusíte mať žiadne obavy z jej poškodenia alebo deaktivácie. Licencie nie sú časovo obmedzené.

Čo znamená skratka TA (Telefonická aktivácia)
Tieto licencie sú zvyškové licencie najnižšej akosti na maximálne 1-3 aktivácie na jedno zariadenie. Softvér je vždy potrebné aktivovať telefonicky, čomu zodpovedá aj ich cena. Návod na telefonickú aktiváciu nájdete v tomto odkaze: Telefonická aktivácia balíkov Microsoft Office.

Ďalší predaj softvérových licencií (vrátane OEM) je v rámci Európskej únie úplne legálny. "Tvorca počítačových programov nemôže brániť ďalšiemu predaju "použitých“ licencií" a "hoci teda licenčná zmluva zakazuje ďalší prevod, majiteľ práva nemôže brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny", píše sa v rozsudku Súdneho dvora EÚ.