Chyba 0xC0EA000A počas aktivácie systému Windows

Riešenie chyby 0xC0EA000A v systéme Windows

Chyba 0xC0EA000A sa často objavuje pri pokuse o aktiváciu systému Windows. Tento problém môže byť spôsobený rôznymi faktormi vrátane problémov s internetovým pripojením alebo s neplatným produktovým kľúčom. Naše skúsenosti ukazujú, že tento problém môže byť spôsobený problémami s aktivačným centrom systému Windows. Nižšie nájdete kroky, ktoré môžete vykonať na riešenie tohto problému:

Aktualizácia systému Windows

Uistite sa, že máte nainštalované všetky najnovšie aktualizácie systému Windows. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a skontrolujte dostupné aktualizácie. Niekedy sa systém aktivuje sám neskôr, preto je dobré skúsiť aktiváciu po niekoľkých dňoch znova.

Skontrolujte internetové pripojenie

Uistite sa, že ste pripojení na internet. Otvorte webový prehliadač a skúste načítať niekoľko webových stránok, aby ste overili funkčnosť pripojenia.

Oprava služby licencovania

Stlačte klávesu Windows + X a vyberte Príkazový riadok (administrátor) alebo Windows PowerShell (Admin).

Do príkazového riadku zadajte nasledujúce príkazy, každý potvrďte stlačením Enter:

net stop sppsvc
cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
rename tokens.dat tokens.bar
cd %windir%\system32
net start sppsvc
slmgr /ato

Kontrola systémových súborov

Otvorite Príkazový riadok (administrátor), ako je popísané vyššie.

Zadajte príkaz:

sfc /scannow

Tento príkaz skontroluje a opraví poškodené systémové súbory.

Opätovné zadanie produktového kľúča

Stlačte klávesu Windows + X a vyberte Príkazový riadok (administrátor).

Zadajte nasledujúci príkaz a nahraďte "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" vaším produktovým kľúčom:

slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Potom zadajte nasledujúci príkaz na aktiváciu Windows:

slmgr /ato

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nepomôže, odporúčame kontaktovať našu technickú podporu pre ďalšiu asistenciu. Prosím, informujte nás o podrobnostiach, kedy sa chyba objavila a aké kroky ste už vyskúšali.