Ako použiť súbor ei.cfg na odomknutie všetkých verzií Windows počas inštalácie

Tento návod vám ukáže, ako vytvoriť súbor ei.cfg, ktorý umožní inštaláciu všetkých verzií Windows bez nutnosti manuálneho výberu konkrétnej edície.

Krok 1: Vytvorenie obsahu súboru

 1. Otvorte Poznámkový blok.
 2. Vložte do neho nasledujúci obsah:
  [EditionID]
  [Channel]
  Retail
  [VL]
  0

Krok 2: Uloženie súboru ei.cfg

 1. V Poznámkovom bloku kliknite na "Súbor" > "Uložiť ako".
 2. Navigujte do umiestnenia, kde chcete súbor uložiť.
 3. Do poľa "Názov súboru" zadajte ei.cfg, vrátane prípony .cfg.
 4. V rozbaľovacom menu "Uložiť ako typ" vyberte "Všetky súbory (*.*)".
 5. Kliknite na "Uložiť".

Krok 3: Pridanie súboru ei.cfg do inštalačného média

Skopírujte súbor ei.cfg do priečinka sources na vašom USB alebo DVD s inštalačnými súbormi Windows.

Použitím tohto súboru ei.cfg umožníte počas inštalácie Windows výber z rôznych edícií bez preddefinovanej voľby. Tento prístup je ideálny pre situácie, keď potrebujete flexibilitu pri výbere edície systému Windows na základe konkrétnych potrieb alebo licenčných požiadaviek.