Ako Overiť a Odstrániť Kľúč Produktu Microsoft Office cez Príkazový Riadok

Odstránenie kľúča produktu z Microsoft Office

1. Kliknite na tlačidlo Start (alebo stlačte tlačidlo Windows na klávesnici) a potom napíšte "CMD" alebo "príkazový riadok". Pravým tlačidlom myši kliknite na "Príkazový riadok" alebo "CMD" a potom kliknite na "Spustiť ako správca".

2. Prejdite do správneho adresára:

Pre Office 2010:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office14  # pre 64-bitovú verziu
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14  # pre 32-bitovú verziu

Pre Office 2013:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office15  # pre 64-bitovú verziu
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15  # pre 32-bitovú verziu

Pre Office 2016 alebo 2019:

cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16  # pre 64-bitovú verziu
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16  # pre 32-bitovú verziu

Pre Office 365:

cd "C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16"  # pre 64-bitovú verziu
cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16"  # pre 32-bitovú verziu

3. Overenie stavu kľúča produktu:

cscript ospp.vbs /dstatus

4. Odstránenie kľúča produktu:

Ak chcete odstrániť kľúč produktu, napíšte nasledujúci príkaz:

cscript ospp.vbs /unpkey: nasledovaný poslednými piatimi znakmi zobrazeného kľúča produktu.

Príklad: Ak je váš kľúč Produkt `ABC12-DEF34-GHI56-JKL78-MNO90`, potom by ste napísali:

cscript ospp.vbs /unpkey:MNO90

Pokiaľ mate v počítači nainštalovaných viacero kľúčov alebo si kľúč nepamätáte, nájdete posledné 5 znaky taktiež v Kroku 3 na poslednom riadku.