Vzhľadom na čerpanie dovoleniek prosíme, aby ste svoje dotazy zasielali na email e-shop@servis-repas.sk. Eshop funguje normálne, ale dotazy vybavujeme len emailom. Ďakujeme za pochopenie.

Ako aktivovať systém Windows 10

2021-06-10 22_43_55-Nastavenia

Kontrola stavu aktivácie

Ak chcete skontrolovať stav aktivácie vo Windowse 10, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie a potom vyberte položku Aktivácia .  Stav aktivácie sa zobrazuje vedľa položky Aktivácia.

Kontrola stavu aktivácie v nastaveniach

Prvá inštalácia a aktivácia v novom zariadení alebo základnej doske

Ak používate digitálnu licenciu prepojenú s kontom Microsoft, môžete spustiť inštaláciu a preskočiť kód Product Key výberom položky Nemám kód product key. Keď sa prihlásite s kontom Microsoft a pripojíte na internet, budete mať systém aktivovaný.

Aktivácia po preinštalovaní Windowsu 10

Ak máte digitálnu licenciu vášho zariadenia, môžete v tomto zariadení preinštalovať rovnaké vydanie Windowsu 10 bez zadania kódu Product Key.

Skôr než sa Windows 10 pokúsite preinštalovať, uistite sa, že je aktivovaný. Ak to chcete zistiť, vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia. Budete si môcť overiť, že váš Windows 10 bol aktivovaný a že vaše konto Microsoft je priradené k vašej digitálnej licencii.

Opätovná aktivácia Windowsu 10 po zmene hardvéru

Ak ste v zariadení vykonali významnú hardvérovú zmenu, napríklad ste vymenili základnú dosku, Windows 10 už nemusí byť aktivovaný.   

Uistite sa, že svoje konto Microsoft priradíte k digitálnej licencii pri príprave na zmeny hardvéru. Vďaka priradeniu budete môcť znova aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou v prípade, že neskôr urobíte významnú zmenu hardvéru.

Ak nemáte digitálnu licenciu, na aktiváciu sa použije kód Product Key.  

Aktivácia použitím kódu Product Key

Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý vyzerá takto: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Počas inštalácie sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key.  Prípadne ak chcete po inštalácii zadať kód Product Key, vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  > Aktualizovať kód Product Key > Zmeniť kód Product Key.

Zmena kódu Product Key v nastaveniach