Vzhľadom na čerpanie dovoleniek prosíme, aby ste svoje dotazy zasielali na email e-shop@servis-repas.sk. Eshop funguje normálne, ale dotazy vybavujeme len emailom. Ďakujeme za pochopenie.

Ako nainštalovať licencie na server Remote Desktop Services

Návod na inštaláciu a konfiguráciu Remote Desktop Services

Predtým, než môžu používatelia Remote Desktop Services pristupovať k aplikáciám a desktopom, musí byť nainštalovaná a aktivovaná licencia servera.

Krok 1: Inštalácia licenčného servera Remote Desktop Services

 1. Otvorte Server Manager.
 2. Kliknite na možnosť Add Roles and Features.
 3. Prejdite cez dialógové okno Add Roles and Features Wizard až do časti Server Roles.
 4. Začiarknite možnosť Remote Desktop Services a potom Next.
 5. Kliknite na Next v sekcii Features.
 6. Kliknite na Next v sekcii Remote Desktop Services.
 7. V časti Role Services, začiarknite Remote Desktop Licensing a Remote Desktop Session Host. Kliknite na Next.
 8. Kliknite na Install. Počkajte, kým sa nainštaluje Remote Desktop Services.

Krok 2: Aktivácia licenčného servera Remote Desktop Services

 1. Otvorte Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho servera v ľavom paneli a vyberte Activate Server.
 3. Kliknite na Next v dialógovom okne Activate Server Wizard.
 4. Vyberte metódu aktivácie a kliknite na Next.
 5. Vyplňte potrebné informácie v závislosti od vybranej metódy aktivácie a kliknite na Next.
 6. Po dokončení aktivácie kliknite na Next a potom Finish.

Krok 3: Inštalácia licencií na server Remote Desktop Services

 1. Otvorte Remote Desktop Licensing Manager.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov vášho servera v ľavom paneli a vyberte Install Licenses.
 3. Kliknite na Next v dialógovom okne Install Licenses Wizard.
 4. Vyberte typ licencie, ktorý chcete nainštalovať, a kliknite na Next.
 5. Zadajte číslo licencie a kliknite na Next.
 6. Po dokončení inštalácie licencií kliknite na Next a potom Finish.

Konfigurácia Remote Desktop Services (gpedit)

 1. Stlačte klávesy Win + R, do dialógového okna Run napíšte gpedit.msc a stlačte Enter. Otvorí sa Local Group Policy Editor.
 2. V navigačnom paneli na ľavej strane rozbaľte Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, a Remote Desktop Services. Potom kliknite na Remote Desktop Session Host a potom Licensing.
 3. Dvakrát kliknite na Use the specified Remote Desktop license servers. Vyberte Enabled, do textového poľa vpravo zadajte názov alebo IP adresu licenčného servera a kliknite na OK.
 4. Dvakrát kliknite na Set the Remote Desktop licensing mode. Vyberte Enabled, potom v roletkovom menu vyberte požadovaný režim licencovania (Per Device alebo Per User), a kliknite na OK.

Konfigurácia Remote Desktop Services (regedit)

Pozor: Úprava registra systému môže mať vážne následky, ak sa nesprávne vykoná. Vždy odporúčame vytvoriť zálohu registra pred jeho úpravou.

 1. Stlačte klávesy Win + R, do dialógového okna Run napíšte regedit a stlačte Enter. Otvorí sa Editor Registra.
 2. V navigačnom paneli na ľavej strane prejdite na: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na Licensing Core, vyberte New > String Value a zadajte LicensingMode ako názov nového reťazca.
 4. Dvakrát kliknite na LicensingMode a v roletkovom menu zadajte hodnotu 2 pre režim Per Device alebo 4 pre režim Per User. Kliknite na OK.
 5. Uzavrite Editor Registra a reštartujte váš server.

Po dokončení týchto krokov by mali byť používatelia Remote Desktop Services schopní pristupovať k aplikáciám a desktopom na serveri. Zmeny v Group Policy a v registri sa obvykle prejavia po reštarte systému alebo po vynútení aktualizácie politík pomocou príkazu gpupdate /force v príkazovom riadku.