Kontakty

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzka

Slovenská 2551/56
052 01 Spišská Nová Ves

Fakturačná adresa

Digital Coach s.r.o.
Moravská 2567/5
05201 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
IČO: 47 845333
DIČ: 2024118580
IČ DPH SK2024118580
Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka č. 36094/V

Bankové spojenie

Digital Coach s. r. o.
Číslo účtu : 5059119359 / 0900
IBAN : SK45 0900 0000 0050 5911 9359
BIC SWIFT kód : GIBA SKBX
Slovenská Sporiteľňa a.s.