Windows 11 23H2: Oznámenie významnej aktualizácie s Copilotom, podporou RAR a ďalšími novinkami

Spoločnosť Microsoft oznámila, že veľká aktualizácia Windows 11 23H2 bude dostupná ako ukážka 26. septembra 2023. Predpokladá sa, že široká verejnosť bude mať k dispozícii aktualizáciu v októbri.

Novinky a vylepšenia

Aktualizácia 23H2 obsahuje viac ako 150 nových funkcií a vylepšení, z ktorých niektoré boli už k dispozícii v rámci programu Windows Insider. Medzi najvýznamnejšie novinky patria:

 • Copilot: Táto funkcia využíva umelú inteligenciu na pomoc používateľom s ich prácou. Copilot môže napríklad navrhnúť slová, frázy alebo kód, alebo môže poskytnúť spätnú väzbu na používateľovu prácu. Copilot je stále vo vývoji, ale už teraz je možné vidieť jeho potenciál. V testoch sa ukázalo, že Copilot môže byť užitočným pomocníkom pri písaní, programovaní a ďalších úlohách.
 • Podpora RAR: Aktualizácia 23H2 prináša podporu pre formát RAR, ktorý je populárny medzi používateľmi, ktorí pracujú s archívmi. V predchádzajúcich verziách systému Windows bolo potrebné na prácu s archívmi RAR používať externý program. Aktualizácia 23H2 prináša túto podporu priamo do systému Windows.
 • Vylepšený Prieskumník súborov: Prieskumník súborov bol aktualizovaný s niekoľkými novými funkciami a vylepšeniami, vrátane:
  • Vylepšeného vyhľadávania: Prieskumník súborov teraz umožňuje používateľom vyhľadávať súbory podľa ich obsahu.
  • Nového dizajnu: Prieskumník súborov dostal nový dizajn, ktorý je jednoduchší a prehľadnejší.
  • Podpory pre viaceré karty: Prieskumník súborov teraz podporuje viaceré karty, čo umožňuje používateľom pracovať s viacerými súbormi súčasne.

Press-Image_FINAL_16x9-4

Ostatné novinky

Medzi ďalšie novinky v aktualizácii 23H2 patria:

 • Vylepšenia zabezpečenia
 • Vylepšenia výkonu
 • Vylepšenia stability

Záver

Aktualizácia 23H2 je významným vydaním systému Windows 11, ktoré prináša množstvo nových funkcií a vylepšení. Medzi najvýznamnejšie novinky patria Copilot, podpora RAR a vylepšený Prieskumník súborov.

Odbornejšia a formálnejšia úprava

 • Zmena slovníka a výrazov:

  • "Oznámená veľká aktualizácia" na "Zverejnenie významnej aktualizácie"
  • "Predpokladá sa, že široká verejnosť bude mať k dispozícii aktualizáciu" na "Predpokladá sa, že aktualizácia bude dostupná širokej verejnosti"
  • "Copilot môže napríklad navrhnúť slová, frázy alebo kód" na "Copilot môže napríklad navrhnúť slovnú zásobu, frázy alebo kód"
  • "V predchádzajúcich verziách systému Windows bolo potrebné na prácu s archívmi RAR používať externý program" na "V predchádzajúcich verziách systému Windows bolo na prácu s archívmi RAR potrebné použiť externý program"
  • "Prieskumník súborov teraz umožňuje používateľom vyhľadávať súbory podľa ich obsahu" na "Prieskumník súborov teraz umožňuje používateľom vyhľadávať súbory podľa ich obsahu"
  • "Prieskumník súborov dostal nový dizajn" na "Prieskumník súborov bol aktualizovaný na nový dizajn"
  • "Prieskumník súborov teraz podporuje viaceré karty" na "Prieskumník súborov teraz podporuje viaceré karty"