Microsoft oznámil zmeny vo funkciách Print Screen pre systém Windows 11

Windows-11 banner

Spoločnosť Microsoft nedávno oznámila zmenu v tom, ako bude fungovať funkcia Print Screen v systéme Windows. Táto zmena je súčasťou aktualizácie Windows 11 a bude mať vplyv aj na používateľov starších verzií systému Windows.

Funkcia Print Screen v systéme Windows sa používa na zachytenie snímky obrazovky a uloženie ju do schránky alebo ako súbor. Pred aktualizáciou Windows 11 bolo možné použiť klávesovú skratku "Print Screen" alebo "Alt + Print Screen" na zachytenie celej obrazovky alebo iba aktívneho okna.

S novou aktualizáciou Windows 11 bude funkcia Print Screen fungovať inak. Teraz budete musieť použiť klávesovú skratku "Windows key + Print Screen" na zachytenie celej obrazovky. Ak chcete zachytiť iba aktívne okno, budete musieť použiť klávesovú skratku "Alt + Windows key + Print Screen". Funkcia Print Screen bude aj naďalej fungovať rovnako ako predtým, t.j. uloží snímku obrazovky do schránky alebo ako súbor.

printscreen

Táto zmena je súčasťou snahy spoločnosti Microsoft o zjednodušenie a zdokonalenie používania systému Windows. Nové klávesové skratky pre funkciu Print Screen budú pre používateľov intuitívne a jednoduché na zapamätanie. Taktiež sa tým zlepší použiteľnosť funkcie Print Screen a umožní používateľom zachytávať obrazovky rýchlejšie a efektívnejšie.

Používatelia starších verzií systému Windows si však budú musieť zvyknúť na nové klávesové skratky. Pre týchto používateľov bude zmena pravdepodobne značne nezvyčajná a bude vyžadovať určitú dobu na prispôsobenie sa novým klávesovým skratkám.

V každom prípade však táto zmena je zameraná na zlepšenie používateľského zážitku a zjednodušenie používania systému Windows. Používatelia budú môcť zachytávať snímky obrazovky ešte rýchlejšie a jednoduchšie ako predtým. Ak ste novým používateľom Windows 11, nezabudnite si zapamätať nové klávesové skratky pre funkciu Print Screen, aby ste mohli čo najefektívnejšie využívať túto funkciu.