Microsoft Edge údajne posiela zoznam navštívených webových stránok na Bing API

Microsoft-Edge

 

V súčasnosti sa na internete šíri správa, ktorá tvrdí, že prehliadač Microsoft Edge posiela zoznam navštívených webových stránok na Bing API, čo by mohlo spôsobiť obavy o súkromie používateľov.

Podľa tohto reportu, keď používateľ prehliadača Microsoft Edge navštívi webovú stránku, prehliadač posiela URL adresu tejto stránky na Bing API. Toto by mohlo znamenať, že spoločnosť Microsoft má prístup k informáciám o tom, aké webové stránky používatelia navštívia, čo by mohlo byť potenciálne zneužité.

Zatiaľ nie je úplne jasné, prečo by Microsoft mal záujem zhromažďovať takéto informácie, ale jeden z možných dôvodov by mohol byť zlepšenie algoritmov vyhľadávania Bing, čo by mohlo zvýšiť presnosť a relevanciu vyhľadávacích výsledkov. Avšak, z pohľadu súkromia používateľov, takéto správanie by mohlo vyvolať otázky a obavy.

Microsoft zatiaľ nevydal žiadne oficiálne stanovisko ohľadom tejto záležitosti. Je dôležité poznamenať, že zdieľanie takýchto informácií bez vedomia a súhlasu používateľov by bolo v rozpore s ochranou súkromia a by mohlo viesť k právnym problémom.

Tento prípad zdôrazňuje dôležitosť zodpovednosti technologických spoločností za ochranu súkromia používateľov a potrebu transparentnosti v oblasti zberu a spracovania dát. Používatelia by mali byť oboznámení s tým, ako ich dáta sú zhromažďované a spracovávané, a mali by mať možnosť zvoliť si, či súhlasia s takýmito praktikami.

Dokým sa neobjavia ďalšie informácie, používatelia Microsoft Edge by mali zvážiť použitie alternatívnych prehliadačov, ktoré ponúkajú väčšiu ochranu súkromia, alebo využiť prídavné nástroje a rozšírenia na zlepšenie ochrany svojho súkromia pri prehliadaní internetu.