Homeoffice, pokrok, digitalizácia firiem a domácností

Doba pokročila a to aj v súvislosti s koronakrízou, preto sa stále viac rozpráva o práci z domu, či už ide o homeoffice, alebo o teleprácu. Rozvíjať sa musia ako firmy, tak zamestnanci, a to všade tam, kde je možné pracovať z domu a komunikovať na diaľku s kolegami, zamestnávateľmi, školiteľmi, dodávateľmi a zákazníkmi. K tomu je samozrejme potrebné náležité vybavenie, či už ide o dostatočne výkonný hardvér, alebo vhodný softvér, taktiež dobré internetové pripojenie, zabezpečenie, pohodlné sedenie a vhodný pracovný stôl.

Ak si chcú zamestnávatelia udržať svoje podnikanie, musia prijať patričné opatrenia, medzi ktoré patrí aj spomínaná práca z domu – domácka práca, alebo telepráca.

Domácku prácu definuje Zákonník práce a je to práca, ktorú zamestnanec vykonáva podľa podmienok, dohodnutých v pracovnej zmluve a to doma, alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec rozvrhuje sám.

Pri telepráci platí to isté ako pri domáckej práci, s tým rozdielom, že pri telepráci sa aktívne využívajú informačné technológie. V obidvoch prípadoch však ide o trvalú prácu. Ak sa jedná o nepravidelne a príležitostne vykonávanú prácu z domu, ide o tzv. dočasný home office.

Aj keď ide o prácu z domu, musí byť vykonávaná svedomito a poctivo. V prípadoch, kde je home office možný, sa tak súčasťou domovov stáva aj kvalitné pripojenie k internetu, kamery, mikrofóny, softvér, dostatočne vybavený notebook/PC. Taktiež kancelárske priestory sa musia prispôsobovať videokonferenciám, online poradám, konzultáciam. Treba preto myslieť na vhodné online riešenia, ktoré výrazne zmenia pracovné prostredie vo firmách, kanceláriách, ale aj domácnostiach.  

architecture-2804083_960_720

Aj pre biznis sú tieto inovácie nevyhnutné, kvôli udržaniu obchodu, zamestnancov a konkurencieschopnosti, či už ide o konferenčné hovory, starostlivosť o klienta, online vzdelávanie. Kompletnú transformáciu komunikácie zahŕňajú aj emaily, chaty, automatizácia, sociálne siete. Skrátka treba sa učiť fungovať a pohybovať v online svete a to spoločne aj so zamestnancami, spoločníkmi, dodávateľmi, zákazníkmi. Svet totiž praje pripraveným a moderným.

Všetky tieto úkony pomáha zvládnuť vhodný softvér a nástroje, ktoré prepájajú online svet s tým fyzickým. Ak hľadáte vhodné riešenia pre online komunikáciu so zamestnancami či klientmi, prezentácie, školenia, videokonferencie, chatovú komunikáciu, nástroje na výuku, školenia a kurzy, neváhajte nás kontaktovať a ušijeme vám konkrétne riešenie, šité na mieru vašim potrebám.

Čím skôr začnete tieto zmeny robiť, tým viac času budete mať na ich osvojenie. Čas a napredovanie technológií nezastavíte. Ostáva iba držať s nimi tempo, vzdelávať sa, inovovať, digitalizovať. Udržíte si tak zamestnancov, pracovnú morálku, vážnosť na trhu a krok s konkurenciou.