AVG Sprievodca

Ďakujeme za vašu objednávku, na tejto stránke nájdete komplexné informácie týkajúce sa produktov AVG - od stiahnutia, aktivácie až po riešenie bežných problémov. Poskytujeme vám prístup k dôležitým zdrojom a návodom, ktoré vám pomôžu pri inštalácii a aktivácii produktov.

 

AVG AntiVirus

 

Pred tým než začnete je vhodné zvážiť:

Ak si nie ste istí svojimi technickými schopnosťami, odporúčame využiť služby odborného servisného strediska výpočtovej techniky vo vašom okolí. Inštalácia môže byť komplexná a vyžaduje si skúsenosti. Tento krok vám ušetrí cenný čas a energiu, ktorú by ste inak mohli stráviť hľadaním riešení problémov, ktoré sa na prvý pohľad zdajú jednoduché, no môžu byť v skutočnosti zložité. Upozorňujeme, že neposkytujeme technickú podporu pre proces inštalácie produktov a nezodpovedáme za prípadné poškodenia systému spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so zariadením. Sme si vedomí, že poskytovanie technickej podpory na diaľku má svoje obmedzenia a nie sme schopní zaručiť 100% podporu, obzvlášť pri zariadeniach, ktoré neboli zakúpené u nás. Každé zariadenie je špecifické a bez fyzickej prítomnosti nemôžeme úplne presne diagnostikovať skryté problémy alebo potenciálne hardvérové poškodenia pri starších zariadeniach.

Odkazy na Stiahnutie:

Stiahnutie a inštalácia produktu AVG (Vyberte si zakúpený produkt)

Aktivácia produktu:

Aktivácia produktov AVG (Vyberte si zakúpený produkt)

Riešenie problémov:

Podpora AVG

 

Ak narazíte na problém, ktorý nie je zahrnutý v tomto sprievodcovi:

Ak narazíte na iné problémy s aktiváciou, prosím, zašlite nám fotografiu celej vašej obrazovky. Tento postup nám lepšie pomôže identifikovať vaše problémy a efektívnejšie reagovať, aby boli vaše problémy vyriešené čo najskôr.

Postupujte podľa týchto krokov:

Spravte snímku obrazovky:

  • Stlačte klávesovú skratku Windows + Shift + S. Obrazovka sa zatemní a kurzor sa zmení na krížik.
  • Vyberte oblasť obrazovky, ktorú chcete zachytiť.
  • Po uvoľnení myši sa snímka obrazovky automaticky uloží do schránky.
  • Otvorte nástroj na výstrižky (Snipping Tool) alebo iný program na prezeranie obrázkov.
  • Vložte snímku (Ctrl + V) a uložte ju na požadované miesto, napríklad na pracovnú plochu.

Tento postup vám umožní efektívne vytvoriť a spracovať snímky obrazovky v systéme Windows, ktoré nám môžete poslať na diagnostiku problémov s aktiváciou na podpora@servis-repas.sk