Aktivácia Windows 10 pomocou príkazového riadku

Nasledujte tieto kroky na aktiváciu Windows 10 pomocou príkazového riadku:

  1. Otvorte príkazový riadok s administrátorskými právami. Stlačte klávesy Windows + X a z ponuky vyberte "Príkazový riadok (Admin)" alebo "Windows PowerShell (Admin)" podľa toho, ktorý je dostupný vo vašom systéme.
  2. Akonáhle sa otvorí príkazový riadok alebo PowerShell s administrátorskými právami, skopírujte a vložte nasledujúci príkaz, ktorý nainštaluje váš kľúč produktu. Nezabudnite nahradit "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" skutočným kľúčom produktu Windows 10.
slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
  1. Napokon, pre aktiváciu Windows 10 skopírujte a vložte nasledujúci príkaz:
slmgr /ato

Po úspešnej aktivácii by sa mal zobraziť dialógové okno s hlásením "Product activated successfully" (Produkt bol úspešne aktivovaný).